П`ятниця, 21.06.2024, 01:37

КНИГА РЕКОРДІВ ДОБРА
ДОБРИКИ І ДОБРИЧКИ
ДОБРИК-ЛАУРЕАТИ

Категорії розділу
Друзі сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Додатки до сайту

Головна » Статті » Додатки до сайту

Додатки до сайту

ДОДАТКИ

 

1. КАЗКИ, СКАЗАННЯ «ПРО ДОБРИКА, ЯКИЙ    ПРИНОСИТЬ ЗЕМЛЯНАМ, ЩАСТЯ, УСПІХ, ЗДОРОВ`Я, БАГАТСТВО, МИР, ДОБРО»

 

   Три тисячі сім казок, сказань «Про Добрика, який приносить землянам щастя, успіх, здоров`я, багатство, мир, добро».

   Казки «Про Добрика…» вийшли тиражем більше мільярду екземплярів більше ніж ста мовами світу з багатьма варіантами ілюстрацій.

   Кожна казка має номер.

   Казки представлені також в вигляді коміксів, мультфільмів,

   відео- і кінофільмів, на наших сайтах, блогах.

 

2.1. КНИГА РЕКОРДІВ ДОБРИКА-КАРМАЗИНА

   Починаємо засідання нашого Клубу меценатів з розповіді про ділову людину, президента Асоціації благодійних фондів, громадських організацій; наукових, державних і комерційних організацій і підприємств «Добрик-Всесвіт», людину, котра здійснює масштабні комерційні операції, але називає себе бізнесменом проти волі. А крім того про організатора навколосвітної  експедиції, що покликана привернути увагу землян до проблем виживання. І ще – про автора «Звернення» до керівників держав, підприємств, громадських рухів, організацій, бізнесменів, всім землянам, під яким стоять підписи чотирьох президентів України, сотень депутатів Верховної Ради.

   А хіба не цікаво познайомитися з ученим-екологом, президентом Академії природоохоронних наук України, академіком багатьох

академій, доктором технічних наук, котрий за два роки до наказу владних структур приступив до вирішення проблем Чорнобильського саркофагу, створення Центру «Як поховати Чорнобильський саркофаг» з Храмом пам`яті жертв Чорнобиля в Києві, який вже став до ладу? Або зі створенням глобального пректу захисту планети Земля від зіткнення з великими астероїдами, мислителя, чий бюст втілив бронзі Ернст Неізвєстний… Вченим, котрий висунув ідеї можливих напрямків врятування людства до того, як згасне Сонце… Ідей про те, як пронести вогонь земної цивілізації серед паралельних всесвітів…

   Або, може бути, почати цю розповідь з пригод юного тракториста, який відчув на казахстанській цілині ціну куска хліба, написав фундаментальну книгу «Наш хліб», що перекладена на багато мов світу, створив Центр «Хліб» з першим в світі Музеєм хліба і Генетичним банком… А ще і про дисидента, який не злякався розповісти світу про голодні роки, пройти заслання. «Якщо будуть санкції проти Добрика, то

будуть санкції проти Радянського Союзу» - з таким ультиматимом звернувся президент США Рейган до Горбачова. Ультиматум зберіг Добрику життя. І про наукового керівника, начолі з яким проводяться постійні експедиції по Росії, Білорусії, Україні від витоків Дніпра до Чорного моря, два десятиліття тому встановлений на витоках ріки

«Будиночок Дніпра».

   Необхідно було б познайомити і з творчістю письменника, який написав і видав шістнадцять томів творів «Мир. Добро. Всесвіт». Тоді вже і з казкарем, що створив чарівних казкових героїв Добрика і Добричку, антипода Злобрика… Написав і видав більше трьох тисяч казок, сказань для дітей і дорослих «Про Добрика і Добричку, які приносять землянам щастя, успіх, здоров`я, мир, багатство, добро», вони перекладені на сотні мов світу. Це і Добрик-світ, і Добрик-енциклопедія… Живуть і творять Добрики: Американський, Китайський, Російський, Бразильський, Австралійський, Африканський, Французький, Велико-Британський, Німецький, Канадський, Японський, Індійський, Добрики більше

двохсот країн світу… Добрики рік, озер, морів, океанів, повітряні, космічні і підводні… Кожна казка, сказання закінчується словами: «…про те, що сталося далі, ви, діти, мами й тата, бабусі і дідусі, вчителі і вихователі довідаєтеся з наступної казки». Літературний герб-бренд Добрик став сучасником поколінь – така вже доля дійсно істинного і великого. Тиражі книг письменника сягнули за мільярд екземплярів…

   Долі Вчителя і Президента Фонду Добра, котрий вручив Великих Золотих Добриків Папі Римському у Ватикані, Матері Терезі в Делі, Рональду Рейгану в Каліфорнії, принцесі Діані в Лондоні, Жаку Кусто в Парижі, Лучано Паваротті в Римі…

   Доля людини, яку виховали батько – сільський учитель, котрий пройшов всю війну окопним лейтенантом, і мати – дитячий лікар.

   А коли сам став батьком, усиновив чотирьох дітей-сиріт… В книзі

«Наш хліб» є така посвята: « Мамі, Добрик-Кармазиній Марії Макарівні, дитячому лікарю, яка виростила три покоління громадян»…

   А втім, досить! Проте читач вже здогадався, що йдеться про одну й ту ж людину. Не вміщується така доля в одну сторінку, одне життя. Звуть цю людину - Віктор Дем`янович Добрик-Кармазин. Він започаткував Дні Добра, Добрика; День Всесвіту. І ще заснував Книгу рекордів Добра.

   Пам`ятаєте Книгу рекордів Гіннеса? Ну, наприклад, хто далі проскаче на одній нозі або пива нап`ється більше всіх… В цю ж Книгу записуються рекорди здійснення Блага. Розкажіть, будь ласка, про випадок (випадки) прояву Добра, який Вас найбільше вразив житті… Напишіть на саму коротку адресу: Київ, Добрик-Поштамт, Добрику.

   …А перший такий рекорд – саме життя Віктора Добрика-Кармазина, Президента Добра. На всіх континентах планети його зовуть просто Добриком, Головним Добриком планети…

                                                 ПРЕЗИДІЯ ПРАВЛІННЯ ГРОМАДСЬКОЇ

                                                 ОРГАНІЗАЦІЇ «ДОБРИК КРОКУЄ ПЛАНЕТОЮ»

 

2.2. КНИГА РЕКОРДОВ ДОБРИКА-КАРМАЗИНА

   Начинаем заседание нашего Клуба меценатов из рассказа о деловом человеке, президенте Ассоциации благотворительных фондов, общественных организаций; научных, государственных и коммерческих

организаций и предприятий «Добрик-Вселенная», человеке, который осуществляет масштабне коммерческие операции, но называет себя бизнесменом против воли. А кроме того – об организаторе кругосветной экспедиции, что призвана привлечь внимание землян к проблемам выживания. И еще – об авторе «Обращения» к главам держав, предприятий, общественных движений, организаций, бизнесменов, всем землянам, под которым  стоят подписи четырех президентов Украины, сотен депутатов Верховной Рады.

   Но разьве не интересно познакомиться с ученым-екологом, президентом Академии природоохранных наук Украины, академиком многих академий, доктором технических наук, который до приказа владных структур приступил к решению проблем Чернобыльского саркофага, созданию Центра «Как похоронить Чернобыльский саркофаг» с Храмом памяти жертв Чернобыля в Киеве, который уже действует? Или с созданием глобального проекта защиты планеты

Земля от столкновения с большими астероидами, мыслителя, чей бюст изваял в бронзе Эрнст Неизвестный… Ученым, который выдвинул идеи возможных направлений

 

                                                                                                                                                     3

спасення человечества до того, как погаснет Солнце… Идей о том, как пронести огонь земной цивилизации среди параллельных вселенных…

   Или, может быть, начать этот рассказ с приключений юного тракториста, который познал на казахстанской целине цену куска хлеба,

написал фундаментальную книгу «Наш хлеб», переведенную на многие языки мира, создал Центр «Хлеб» с первым в мире Музеем хлеба и Генетическим банком… А еще о дисиденте, который не испугался рассказать миру о голодных годах, пройти ссылку. «Если будут санкции против Добрика, то будут санкции против Советского Союза» - с таким ультиматумом обратился президент США Рейган к Горбачеву. Ультиматум сохранил Добрику жизнь. И о научном руководителе, во главе с которым проводятся постоянные экспедиции по России, Белоруссии, Украине от истоков Днепра до Черного моря, два десятилетия тому установлен на истоке реки «Домик Днепра».

   Необходимо было бы познакомить и с творчеством писателя, который написал и издал шестнадцать томов призведений «Мир. Добро. Вселенная». Тогда уже и со сказочником, который создал очаровательных сказочных героев Добрика и Добричку, антипрода Злобрика…Написал и издал более трех тысяч сказок, сказаний для детей и взрослых «О Добрике и Добричке, которые пориносят землянам счастье, успех, здоровье, багатство, мир, добро», они переведены на сотни языков мира.

Это и Добрик-мир, и Добрик-энцеклопедия… Живут и творят Добрики:

Американский, Китайский, Российский, Бразильский, Австралийский, Африканский, Французский, Велико-Британский, Немецкий, Канадский, Японский, Индийский, Добрики больше двохсот стран мира… Добрики рек, озер, морей, океанов, воздушные, космические и подводные…Каждая сказка, сказание заканчивается словами: «…о том, что произошло дальше, вы, дети, мамы и папы, бабушки и дедушки, учителя и воспитатели узнаете из следующей сказки». Литературный герб-брэнд Добрик стал современником поколений – такая уже судьба истинного и великого. Тиражи книг писателя шагнули за миллиард экземпляров…

   Судьбы Учителя и Президента Фонда Добра, который вручил Больших Золотых Добриков Папе Римскому в Ватикане, Матери Терезе в Дели, Рональду Рейгану в Калифорнии, принцессе Диане в Лондоне, Жаку Кусто в Париже, Лучано Паваротти в Риме

   Судьба человека, которого воспитали отец – сельский учитель, который прошел всю войну окопным лейтенантом, и мама – детский врач.

   А когда сам стал отцом, усыновил четырех детей-сирот… В книге «Наш хлеб» есть такое посвящение: «Маме, Добрик-Кармазиной

Марии Макаровне, которая вырастила три поколения граждан»…

   А впрочем, достаточно! Ясно, что обо всем не только не рассказать, но и не вспомнить. Не вмещается такая судьба в одну страницу, одну жизнь. Зовут этого человека – Виктор Демьянович Добрик-Кармазин.

Он основал Дни Добра, Добрика; День Вселенной. И еще основал Книгу рекордов Добра.

    Помните Книгу рекордов Гиннеса? Ну, например, кто дальше проскачет на одной ноге или пива напьется больше всех… В эту же Книгу записуються рекорды осуществления Блага. Расскажите, пожалуйста, о случае (случаях) проявления Добра, который Вас больше всего в жизни поразил… Напишите нам по самому короткому адресу:

Киев, Добрик-Почтамт, Добрику.

   А первый такой рекорд – сама жизнь Виктора Добрика-Кармазина, Президента Добра. На всех континентах планеты его зовут просто Добриком, Главным Добриком планеты…


                                                ПРЕЗИДИУМ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ

                                                ОРГАНИЗАЦИИ «ДОБРИК ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ»

 


СКОРОЧЕННЯ

ДП – Добрик-Поштамт

ДС,К   Добрик-сказання, казка

 

ПРОХАННЯ

Якщо ви знайшли помилку або неточність, просимо нас повідомити.

 

ДОДАТКИ

ЗВЕРНЕННЯ ДОБРИКА

(ДОБРИК ПРОСИТЬ ДОПОМОГТИ):

 

    Добрик просить допомогти (або прийняти участь) в здійсненні Програми «Добрик: кожному – своє дерево» (Докладніше – на Сайтах Добрика…)

 *   *   *

ДОБРИК: ЯК РЯТУВАТИ ПТАХІВ

   Добрик-організації ведуть Програму «Добрик-Всесвіт-Лелеки», надали допомогу в організації «Музеїв Добрик-лелек» (зокрема, в Загальноосвітній середній школі №2 м.Суми), відслідковують рух лелек Європа-Близький Схід-Африка-Близький Схід-Європа; Європа-Африка-Європа, координацію охорону цих дивовижних птахів.

   Докладніше в матералах, які додаються, сайтах «Музеї Добрик-лелек».

   Білий сніг, в першу чергу для людей, - це майбутній врожай…

   …На чагарники, що біля однієї із київських міських шкіл сіли сотні горобців – гілки чагарників і дерев наче розквітли живими квітами. Об`єднались. Згуртувались птахи. Навкруги – білим-біло – все замело снігом. Для птахів – біда. Будь яка їжа опинилась під снігом… Птахи наче звертаються за допомогою до людей…

   На озері біля міста Чернівці і значно південніше – біля морських берегів в портах Одеса (Іллічівськ) і Севастополь в льодову пастку попали велетенські птахи - лебеді. Як декілька років тому два гігантські кити в льодове поле в Бегінговому морі біля Камчатки…

   Добрик просить:

   - Давайте зробимо, хоча б біля кожного великого будинку, по 1-2 Добрик-Будиночка,

Добрик-Годівнички для птахів.

   Пояснення: Добрик-Будиночок, Добрик-Годівничка для птахів, наприклад, можуть бути найпростішими – ви такі бачили, вони зроблені із поліетиленових пляшок різних розмірів.

   Найкраща їжа для птахів – насіння. Несолоне. Солоне для птахів – отрута.

І не смажене.

*   *   *

   Добрик просить допомогти дворічному Артему Сичову, який бореться з раком крові.

*   *   *

   Добрик просить допомогти виданню Книги Рекордів Добра.

*   *   *

   Докладніше на численних сайтах (наприклад, http://dobrik.at.ua/, http://ru-dobryk.at.ua/,) http://en-dobryk.at.ua/,) http://dobryk.at.ua/,) http://dobryky.at.ua/, http://book-goodness.at.ua/) і блогах, шукати на слова: добрик (UK); dobryk, dobrik, dobruk (EN), добрик(RU), добрик крокує планетою, dobryk steps by the planet, добрик шагает по планете, добрик-всесвіт, dobryk-universe, dobryk-universal, добрик-вселенная, добрики, dobryki, добрики, добрикиада, dobrykyada, добрикиада, добрикіада-всесвіт, dobrykyada-universe, добрикиада-вселення, а також подібні слова dobryk, dobrik, dobruk іншими мовами світу (світова спільнота сприймає ці слова, як, наприклад, слово «супутник» - без перекладу).

  E-mail: dobryk12@gmail.com, dobrykk@gmail.com; тел.: (044) 360 96 39, 097 948 39 70.

  Рахунок для благодійних внесків: Код 22932483, Р/р 26009005974301 в АТ «Сведбанк» (публічне) МФО 300164, Дитячий благодійний фонд Добра.

Категорія: Додатки до сайту | Додав: Stacked (13.02.2012)
Переглядів: 4008 | Коментарі: 2 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: